>
>
Arkitektenes visjon: Urbane byleiligheter med byvillakvalitet

Arkitektenes visjon: Urbane byleiligheter med byvillakvalitet

Når vi i Mad arkitekter starter med et nytt prosjekt spør vi alltid: Hva kan dette prosjektet gi tilbake til byen? Hva kan vi tilby boligmarkedet i Sarpsborg sentrum som ikke er der i dag, og hvordan kan dette kvartalet bidra til en positiv utvikling for byen? Det var vårt utgangspunkt.
3D-visualisering av fasaden til bygg B, sett fra sør.

I vårt vinnerprosjekt i arkitektkonkurransen kom vi frem til et klart og tydelig grep, et prosjekt vi tror vil kunne tilby noen nye tanker i Sarpsborg rundt hvordan man bor. Den urbane byleiligheten med kvaliteter du også kan finne i byvillaen. Vi tror dette prosjektet vil skape begeistring både hos fremtidige beboere og lokalbefolkningen, men også bidra til et løft og en urbanisering og aktivisering av denne delen av Sarpsborg sentrum. 

Gammelt gateskilt med teksten Thranes Gate på gul rustikk vegg.

Kvartalet

Kvartal 302 ligger stille og grønt til i overgangen mellom typologier som går fra byblokk til småhus. Dette kvartalet er nært Storbyen og bussterminalen, allikevel har det kvaliteter som vi ikke finner så mange steder inntil tett by. Skjermet, solrikt, grønt og med utsyn til flere etablerte nabolag. I gatene langs Jonas Lies gate, og Thranes gate ligger det byvillaer fra tidlig 1900-tall som i seg selv utgjør gode bomiljøer tett på sentrum.

Thranes gate har en del fotgjengere som bruker kvartalet når de går mellom by og skole, og til fotballkamper på en søndagsformiddag. Det er fristende å ta snarveier over Byhaven, fordi den har mange tilstøtende byrom som er attraktive og tilgjengelige. I Jonas Lies gate er det i dag noe som kan synes som en miljøgate, den strekker seg rundt hjørnet i Thranes gate og går opp mot Storbyen. Denne vil forsterkes i det nye prosjektet og blir en «shared space».

101 hjørneleiligheter med effektive og gode planløsninger, store balkonger og en felles byhave. Boligene ligger i seks elegante byhus. Kvartalet er stykket ned og hvert hus er nøye plassert med tanke på de gode solforholdene dette kvartalet har og hvilken henvendelse de har innad i kvartalet.

Grepet tar vare på kvalitetene vi finner i kvartalet i dag. Frukthager, mye gress, snarveier og gløtt ut mellom husene. Vi vil at byen skal slippe inn, og at det grønne skal slippe ut. Berike gatene rundt, by på seg selv. Samtidig er det viktig for oss at dette kvartalet skal ha noen helt unike leiligheter som Sarpsborg ikke har sett maken til. Vi vet at det er noen grep som gjør planer bedre, mer fleksible. Leiligheter med lys inn fra flere sider i oppholdsrommene; store balkonger med skjermede soner, muligheten for et ekstra soverom på et senere tidspunkt. Dette er boliger hvor du kan bo lenge, mens livet endres.  

Utsikt fra en av leilighetene i Byhaven Sarpsborg, med utsikt over gårdsrommet.
Utsikt fra en av leilighetene i Byhaven Sarpsborg, med utsikt over gårdsrommet.

Gårdsrommet

Gårdsrommet er beskyttet mot travle Korsgata med transparente drivhus som overgang, og støyskjerm mellom husene. Småhagene tilfører byhaven flere kvaliteter som dreier seg om vekster, sanser og selvdyrking i beboernes egen regi. I gårdsrommet finnes en felles møteplass, en pergola med sitteplasser, med skjult sykkelparkering under. Sykkelparkeringen har adkomst fra vestsiden av tomten, og slik utnytter man det skrånende terrenget, og knytter seg raskt på gang- og sykkelnettet rundt kvartalet når man skal til jobb og skole.

Siden utearealet er så stort, kan det etableres rikelig med vegetasjon og plantes mange trær. Trærnes rotsystem og permeable flater er utrolig viktig for fordrøyning ved styrtregn og ekstremvær, og derfor foreslår vi også grønne tak på husene. Dette er også godt for byinsektene våre som vi trenger i byene. Vi har bevsst latt være å tegne inn mange store felles takterrasser. Det er nede i hagen at beboerne skal møtes, og det er her alle har sine innganger. De frittliggende byhusene, mellom trekronene som etter hvert vil vokse seg høye, gir boligprosjektet en parkmessig følelse. Vi har fått god hjelp til å realisere utomhusområdene sammen med landskapsarkitektene i In-Situ.

Form og materialbruk

Prosjektet er svært enkelt både når det gjelder form og materialbruk. Det er enkle byhus med kvadratisk fotavtrykk. Det betyr allikevel ikke at de er kjedelige. De seks husenes innbyrdes plassering og henvendelse fører til at det oppstår mange ulike sekvenser og rom inne i gårdsrommet, og rundt kvartalet. Noen små tilpasninger har de fått. Avrundede hjørner mot gatene iht. sentrumsbestemmelsene. De buede formene er tatt inn i formspråket på balkongene, og med spiler som skjerming og på rekkverk skapes magien og den artikulerte arkitekturen. Det oppstår en grad av kompleksitet som vi oppfatter som arkitektonisk rikdom og variasjon, som i realiteten er enkel. 

3D-visualisering av fasaden til bygg C, sett fra vest.
3D-visualisering av fasaden til bygg C, sett fra vest.

Vi foreslår å bruke farget keramisk tegl i fasadene byhusene, i kombinasjon av grønne detaljer, tegl og treverk. Naturlige materialer skaper god atmosfære og en holdbarhet som vil stå seg over tid.

Alle boligene har lys fra minst to sider og oppholdsrom mot et åpent hjørne. Dette gir planløsninger med god flyt. Leilighetsmiksen byr på god spredning i størrelse, og planløsningene gir rom for å skape sin egen drømmebolig med tilpasninger over tid. Vi tror Byhaven blir et godt sted å bo for alle aldersgrupper.


Om Mad Fredrikstad

Mad Fredrikstad er et prisvinnende datterselskap av Mad AS som har 120 ansatte i fire byer. Mad Fredrikstad med sine syv ansatte springer ut av Mad Oslo, og har vært et selvstendig kontor siden 2022.

Arkitekter fra Mad Fredrikstad, fem personer som omkranser et arbeidsbord med arkitekttegninger.

Hold deg oppdatert

Fyll ut skjemaet under for å melde deg på nyhetsbrevet for Byhaven Sarpsborg. Da vil du være først ute med å motta jevnlige drypp hvor vi deler fremgangen i prosjektet og andre spennende nyheter.

* = påkrevde felter